× Generelle diskussioner og spørgsmål omkring materialepleje, kompetenceudvikling og andet der vedrører musikbibliotekarens faglighed

Projekt om digital distribution af danske noder

Mere
07 maj 2012 10:37 #664 af Emilie Wieth-Knudsen
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Kære Musikfolk

Jeg er blevet kontaktet af Anders Conrad fra Det Kongelige Biblioteks afdeling Digital Udvikling og Formidling.

De arbejder på et projekt om digital distribution og formidling af danske noder. Parterne er, ud over KB, komponistforeninger, musikforlag og Copydan. Alle parter er meget interesseret i at få sådan et projekt op at stå og det er jo rigtigt positivt! Foreløbig er de i en pilotfase som skal omfatte 100 musikstykker/værker/sange af meget forskellig art. Der arbejdes med forretningsmodeller for undervisningsinstitutioner, privat salg og for biblioteker.

En af de modeller, der arbejdes med i pilotprojektet, er en bibliotekslicens. Og derfor vil projektgruppen meget gerne høre nogle tanker fra folkebibliotekerne, så man kan præsentere en formidlingscase med baggrund i tanker og ønsker herfra.

Derfor vil jeg gerne hjælpe Anders med at kunne formulere sådan en case ved at høre jer, om det ville være en service, I ville være interesseret i.

• Hvad skulle en nodeservice gå ud på, for at være interessant for (musik)bibliotekerne?
• Hvordan ville vi i så fald gerne formidle digitale noder? Via vores egen hjemmeside, via et særligt site, via BibZoom(som er blevet spurgt men pt. ikke har mulighed for at bidrage til projektet)?
• Hvordan bliver det attraktivt for vores brugere? Skal man f.eks. kunne trække andre services ind i leveringen af filerne – såsom mulighed for at oprette sit eget musikbibliotek i en sky? Eller mulighed for at blive sendt videre til køb hos forlagene?
• Hvad skal man kunne med filerne, når man har hentet dem? Skal man have lov at beholde dem eller skal der være begrænset lånetid? Printmuligheder?
• Hvilke platforme skal man kunne bruge? Tablets, pc, mac osv.
• Hvordan bliver det attraktivt for os? Skal det f.eks. være baseret på en abonnementsordning eller pay-per-view?
• Andre tanker og idéer?

Jeg håber I har tid og lyst til at komme med jeres bud på, hvad sådan en nodeservice skal kunne!

De bedste hilsener
Emilie
Musikbibliotekar, Stadsbiblioteket i Lyngby

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
07 maj 2012 17:10 #665 af Niels Mark
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Hej Emilie
Jeg har netop holdt et møde med folkene bag et nyt spændende musikskole-fælles-online-forum Sinus der ventes åbnet i sommeren 2013, i første omgang af musikskoler i Region Midtjylland og på længere sigt af hele landets musikskoler som fælles community-platform, hvor der kan udveksles noder og musik, og hvor musikskolelærere kan distribuere musik og noder til deres musikelever som de skal downloade og bruge i undervisningen.

Sinus-folkene er meget begejstrede for tanken om samarbejde med BibZoom og snakken gik på hvordan musikskolerne kan bruge BibZoom i forhold til landets musikskoleelever, når musiklærerne skal præsentere nogle eksempler på den musik som eleverne skal øve sig på. Og samtidig at musikskole-elever skal kunne bruge kanaler på BibZoom til at promovere deres egen musik.

Under mødet kom vi naturligt også ind på brugen af online-noder. Perspektiverne i snakken var det spændende i at, Musikskolerne via Sinus skulle kunne bruge bibliotekernes evt. fremtidige online-nodeservice.

Der er spændende muligheder for samarbejde mellem bibliotekerne og musikskolerne, både inde for online-musik og - noder, og det er bestemt mit indtryk set fra Herlev, at musikskolerne er et godt potentiale for at øge brugen af bibliotekstjenesterne.

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
07 jun 2012 16:34 #684 af Emilie Wieth-Knudsen
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Jeg prøver lige igen! På mandag skal jeg til møde om en ny digital nodeservice og jeg vil rigtig gerne have nogle input fra jer, som beskrevet i mit indlæg ovenfor. Så har jeg nemlig noget at fremlægge fra landets musikbibliotekarer til mødet på mandag :) Håber at høre fra jer! Og tak til Niels for svar vedr. musikskolerne.

Mange hilsener
Emilie

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
07 jun 2012 19:03 #686 af harkamp
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Kære Emilie

Jeg ved ikke hvor meget jeg har at bidrage med, men jeg vil da gerne komme med mit besyv.
Jeg har klippet dine punkter ind nedenfor og skrevet mine kommentarer i forlængelse af dem. Håber det er til at hitte rede i.

• Hvad skulle en nodeservice gå ud på, for at være interessant for (musik)bibliotekerne?
- den skal kunne give os og brugerne lettere adgang til en masse, og helst også meget mere end det vi allerede råder over. Gamle danske viser og sange, som det til tider kan være svært at opstøve, ville være et stort plus!

• Hvordan ville vi i så fald gerne formidle digitale noder? Via vores egen hjemmeside, via et særligt site, via BibZoom(som er blevet spurgt men pt. ikke har mulighed for at bidrage til projektet)?
- det ville da være skønt hvis vi kunne formidle via vores egen hjemmeside og hvis det kunne være søgbart i vores egen base, men et eget site ville også være ok. Jeg ser dog ingen som helst årsag til at blande BibZoom ind i billedet. Dels fordi jeg mener tiden har vist at den type portalløsninger, som BibZoom prøver at stable på benene, er en saga blot, dels fordi jeg ikke ser nogen årsag til at styrke Statsbibliotekets ringe forvaltede statsstøttede monopol på netbårne musikløsninger til de danske folkebiblioteker.

• Hvordan bliver det attraktivt for vores brugere? Skal man f.eks. kunne trække andre services ind i leveringen af filerne – såsom mulighed for at oprette sit eget musikbibliotek i en sky? Eller mulighed for at blive sendt videre til køb hos forlagene?
- gode idéer. Folk efterlyser ofte noget de tidligere har lånt som de ikke lige kan huske hvad hed. Det ville være meget attraktivt om man kunne tilbyde folk mulighed for at gemme den slags oplysninger.

• Hvad skal man kunne med filerne, når man har hentet dem? Skal man have lov at beholde dem eller skal der være begrænset lånetid? Printmuligheder?
- det ville da være skønt hvis vi bare kunne give folk tingene til evig arv og eje, men jeg synes slet ikke det er et must. Mon i øvrigt ikke der er ophavsretsmæssige forhold der ret hurtigt vil begrænse de egentlige muligheder?

• Hvilke platforme skal man kunne bruge? Tablets, pc, mac osv.
- ja, jo flere des bedre

• Hvordan bliver det attraktivt for os? Skal det f.eks. være baseret på en abonnementsordning eller pay-per-view?
- baseret på den meget begrænsede brug af det der Sheet-halløj vi tidligere rådede over, og på de ganske få henvendelser der har været efter vi ikke havde det længere, vil jeg absolut mene at en pay-per-view-løsning vil være det absolut mest rentable for vores vedkommende.

• Andre tanker og idéer?
- Nej egentlig ikke, men jeg synes det er et godt, spændende og relevant tiltag, som vi bakker helt og holdent op omkring.

Jeg håber du kan bruge mit bidrag. Pøj med det forestående arbejde.

Kh Ø

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
08 jun 2012 10:12 #687 af Emilie Wieth-Knudsen
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Tusind tak, Øjvind! Gode og uddybende kommentarer, som jeg helt sikkert kan bruge på mandag :)

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
08 jun 2012 11:00 #688 af Annette Pedersen
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Hej Emilie

Hvad skulle den gå ud på:
Så meget som muligt, vel vidende at nodemarkedet er uendeligt, og selv om man kunne få en aftale med de store udgivere, bliver specielle noder/arrangementer udgivet af så mange andre, at vi aldig kan dække det hele ind

Hvordan skulle det formidles: Ja, jeg mener heller ikke at Bibzoom skal blandes ind i dette

Attraktivt: gerne henvisning til købsmulighed

Hvad skal man kunne med filen: Det skal være muligt at printe noden ud. Ellers kan man ikke arbejde med/instudere musikken. Når den først er printet ud, kan vi lige så godt give noden til låneren, da kopimaskinen jo er opfundet

Hvilke platforme: Så mange som muligt, dog med den mulighed, at vi som betalere kan lægge en mængdebegrænsning ind

betaling: betaling pr. styk. Hvis vi skulle give en fast ydelse for tjenesten, ville vi alle binde en masse penge i de samme noder, hvilket giver færre noder til det samlede biblioteksvæsen.

andre tanker: bare at det skal være så enkelt og driftssikkert som muligt. bliver det indviklet at downloade, falder mange fra

mvh
Annette Pedersen
Aabenraa Bibliotek

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
08 jun 2012 11:27 #691 af nlc
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Det lyder lovende med servicen.

Jeg foreslår, at det bliver en løsning, som kan lægges ned i databrønden, så det er lettere at blive opmærksom på posterne for vores slutbrugere.

Det kunne måske være fordelagtigt, hvis det var tydeligt, hvad samlingen dækker. Hvis det er aaaaalt for spredt genremæssigt, hvad den indeholder, kan det måske være svært for både bibliotekarer og brugere at huske den.

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
08 jun 2012 13:05 #692 af p-h
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Hej Emilie.

Det lyder rigtigt spændende.
Er enig i ovenstående kollegers kommentarer - også den om SB - men det er åbenbart mit lod at skulle dryppe malurt i festpokalen:
Hvem leverer METADATA??? :ohmy:
Det er jo ikke ligefrem brugervenligheden, der er den røde tråd i forskningsbibliotekernes katalogiseringer.

Ang. platforme. Et eksempel fra det virkelige liv: En mig bekendt musiker er gået helt bort fra papirnoder og medbringer nu kun sit instrument og sin iPad, når han spiller job.

v.h.
per-henrik/frb.

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
08 jun 2012 13:55 #693 af Annette Pedersen
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Et lille PS til mit tidligere indlæg.

Hvis dette kommer på Bibzoom, er vi formodentlig nødt til at købe hele Bibzoom, selv om biblioteket ellers ikke havde det. Selv om Bibzoom skulle splittede sig helt op i de enkelte ydelser, lægger det et pres på biblioteket, at tilkøbe det hele, når vore lånere støder på emner, de ikke har adgang til.

hilsen
Annette
Aabenraa

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
08 jun 2012 16:49 #695 af Erdu
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
I mit aktive bibliotekarliv har jeg ind imellem været ude for, at f.eks. et kor eller amatørorkester/-band godt ville vurdere sværhedsgraden/udsættelsen af en node, inden man eventuelt begynder på den i koret. En del af disse ønskede noder har jeg set i udenlandske biblioteksbaser, f.eks. fra USA. Det synes at være løsningen, hvis man ikke har købt noden i et dansk bibliotek, og det tager i så fald lang tid at fremskaffe den - hvis biblioteket ellers kan og vil fremskaffe den.

Det skal i princippet være lige så let at få fat i det fra udlandet som fra Danmark.

Derfor: mulighed for at stille en node fra udlandet til rådighed - måske på den måde, at man opbygger et centralt digitalt "lager" af således hjemtagne noder. Det kunne måske administreres af DBC? Disse noder udgør så en buffer, man kan rekvirere noden fra, anden gang der er brug for den. M.a.o. kan man nøjes med at ulejlige f.eks. DBC.

Det er ud fra antagelsen af, at det vil være ca. de samme bigbandarrangementer/korudsættelser, der vil være af interesse næste gang. Og så vil det være hurtigere og formentlig også billigere at formidle noden fra en databank under opbygning i Danmark.

Vilkårene for at formidle en sådan node videre til låneren skulle svare til de kommende vilkår for noder, der findes i Danmark, dvs. tidsbegrænsning eller udprintning. En tidsbegrænsning kan evt. være tilstrækkelig til at vurdere egnethed og brugbarhed, men ellers er udprintningsmuligheden at foretrække.

Jeg er klar over, at det selvfølgelig vil betyde en masse forhandlinger ikke mindst omkring copyright. Men det digitale lager vil ikke tage plads op, og på den måde er det nok fremtidens opbevaring.

Er det mon for utopisk??

Erling

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Tid til at oprette siden: 0.107 sekunder
Vores hjemmeside bruger cookies for at visse funktioner virker. Du kan læse mere på linket.