× Generelle diskussioner og spørgsmål omkring materialepleje, kompetenceudvikling og andet der vedrører musikbibliotekarens faglighed

Nedlæggelse af Toolbox-vejledningen

Mere
27 jan 2012 10:23 #585 af Katrine Nordland
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
Det er dags dato meldt ud, at CB-cheferne pr. 1. februar 2012 har nedlagt centralbibliotekernes materialevalgsvejledning i Musiktoolboxen. Det vil sige, at den sidste uge, der bliver ’ratet’ med stjerner og kommentarer i Toolboxen, er BKM201204.

Fra Odense Musikbibliotek vil vi gerne beklage denne beslutning, som forekommer fuldkommen grundløs. Ordningen med materialevalgsvejledning på musikområdet er populær, billig og af afgørende betydning for CB’ernes musikoverbygningsfunktion.

Ratingen i Toolboxen er for musikken, hvad lektørudtalelserne er for bogområdet - og lektørudtalelserne koster det danske biblioteksvæsen mange flere penge end musikmaterialevalgsvejledningen. Materialetyperne er som bekendt iflg. Biblioteksloven sidestillet. Overvejer man også at nedlægge lektørudtalelserne?

Så sent som i februar 2011 forelå resultatet af en brugerundersøgelse, som CB’erne lavede af materialevalgsvejledningens popularitet og brugbarhed landet over. Responsen var overvældende positiv: 80 % af bibliotekerne tilkendegav at være i større eller mindre grad afhængige af vejledningen for at kunne foretage et kvalificeret materialevalg, og snart sagt alle gav udtryk for at være glade for den faglige opkvalificering, der er at hente i Toolboxens kommentarer til BKM-listerne.

De penge, CB’erne sparer ved at nedlægge Toolbox-vejledningen, må være forsvindende få. Fem CB’er deler opgaven imellem sig, hvilket giver hvert CB pligt til hver femte uge at stjernemarkere og kommentere deres tildelte uges titler. Opgaven kræver en indsats fra én eller flere bibliotekarer afhængig af antallet og omfanget af kommentarer, man investerer – men CB’ernes menige musikbibliotekarer (som udfører vejledningen) omfatter selvfølgelig materialevalgsvejledningsforpligtelsen med den faglige stolthed og respekt for fag og kolleger, som ligger i, at man er ansvarlig for en så essentiel del af bibliotekernes materialeudvælgelse, som musikken udgør.

Hvad CB’erne til gengæld får for de timer, deres bibliotekarer lægger i opgaven, er et klart løft af den musikbibliotekariske faglighed landet over. Toolbox-vejledningen kvalificerer simpelthen den menige bibliotekar, som ikke nødvendigvis har speciel viden om musik (eller timer afsat til at skaffe sig denne viden ad anden vej), til at foretage et fornuftigt materialevalg. Derom vidner både den nylige brugerundersøgelse og den åbenlyse fordel, der ligger i, at vi som biblioteker deler ud af knowhow og faglig ekspertise, som det gøres i Toolboxen. Årsagerne til, at man har besluttet at ramme musikbibliotekarernes faglighed med dette voldsomme slag, er meget svære at forstå.

CB’erne har pligt til at fungere som faglige rådgivere for oplandsbibliotekerne i tilfælde, hvor ekspertise eller ressourcer ikke slår til i de mindre kommuner. Denne rådgivning finder i nogen grad sted på andre platforme end i materialevalgsvejledningen – men det er stadig som rådgiver i indkøbssituationen, at vi finder vores langt største berettigelse som musik-CB’er. Samtidig forekommer det underligt, at man i takt med den uheldige tendens til at opfordre til nedprioritering af musik-cd-indkøbet (sideløbende med et stort frafald fra BibZoom, der inkluderer et centralbibliotek) også nedprioriterer musikbibliotekarernes adgang til viden om det fag, de er ansat til at formidle. For vi har vel stadig en rådgivningsforpligtelse overfor vores lånere, uanset i hvilken form, vi stiller musikken til rådighed?

Vi skal således fra Odense Centralbiblioteks musikafdelings side beklage beslutningen meget og opfordre til, at man genovervejer – for ikke at lade hånt om en faglighed, der er meget vigtig at holde fast i ikke mindst i en tid, hvor bibliotekerne netop skal forstås som en institution, hvor borgeren kan hente reflekteret viden, faglig ekspertise og overblik fra kvalificeret personale, der ikke kan hentes via www.google.com.

Det er vores håb, at folkebibliotekerne landet over vil give deres mening til kende i de relevante sammenhænge om denne forringelse af vores alle sammens faglighed.

Odense Musikbibliotek
v/ Katrine Nordland, Anders Rune Pedersen, Camilla Thomsen og Claus Teglgaard Madsen

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
27 jan 2012 11:01 #586 af p-h
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Godt brølt, Odense.
Det virker som en hovedløs beslutning, der desværre endnu engang sætter fokus på den enorme afstand mellem chefkontor og virkelighedens verden.

v.h. per-henrik/frederiksberg

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
27 jan 2012 12:17 #587 af marianne träff
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Hvordan kan Cb'erne beslutte at nedlægge en service , der bliver bakket op af 80 % af brugerne? Det forstår jeg simpelthen ikke.Med mindre der er en anden dagsorden?

Jeg kommer fra et bibliotek, hvor det kun er mig der sætter forslag på fortegnelsen. Det betyder,at jeg fx. her i efteråret hvor vi implementerede DDE, var ugevis bagud med materialevalget.
Toolbox materialevejledningen var her en uvurderlig hjælp til mig.
Men jeg bruger naturligvis også vejledningen ,når jeg gerne vil have en kollegas professionelle vurdering af en titel jeg er i tvivl om.

Det har været en ovenud herlig oplevelse at læse især Odenses bidrag - hvor er I dygtige (et særligt hip til dig Katrine, der i den grad formidler klassisk på en måde der ikke er gjort før i min efterhånden lange karriere som bibliotekar).

Jeg vil opfordre CB'erne at revurdere deres beslutning og tænke på ,at vi er mange på mindre biblioteker, der ikke har den fornødne tid til at kvalificere vores materialevalg yderligere.

Men det er måske meningen med at nedlægge servicen - ja jeg spørger bare?

Hilsen

Marianne Träff
Hillerød Bibliotekerne

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
27 jan 2012 13:10 #588 af ahp
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Endnu et skub til den faglige deroute på bibliotekerne. Det sættes i relief af at vi i vores kommune just har fået bevilget et tilskud på 268.000 kr. fra Kulturstyrelsen til yderligere forsøg med anvendelse af frivilig arbejdskraft ved kulturelle arrangementer og markedsføring. Hvem sagde prioriteringer!? Der bør startes en underskriftindsamling - måske et initiativ for Musikfaggruppen?

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
27 jan 2012 13:30 #589 af musikbib
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Jeg vil gerne tilslutte mig Katrine Nordlands indlæg.
Vi vil savne Toolboxen meget i materialevalget.

venlig hilsen
Marianne Henningsen, Middelfart Bibliotek

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
28 jan 2012 10:09 - 28 jan 2012 10:10 #590 af Per Damsbo
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Øv, øv.
En nedlæggelse vil være rigtig ærgerlig. Toolbox-vejledningen er det vigtigste materialevalgshjælpemiddel for os i enmandsbetjente musikafdelinger i mindre bibliotekssystemer.
Uden den vil vi helt sikkert overse nogle titler, som ikke er umiddelbart oplagte køb. Især i de genrer som vi ikke selv er eksperter indenfor.
Jeg håber meget beslutningen bliver taget op til overvejelse igen.
Per Damsbo Andersen, Sorø Bibliotek
Last edit: 28 jan 2012 10:10 by Per Damsbo.

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
01 feb 2012 14:57 #595 af erlinglykke
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Hvis jeg må tillade mig at være lidt polemisk, så virker reaktionen fra Odense og andre på nedlæggelsen af toolbox-vejledningerne som lidt automatisk og uovervejet.
Bibliotekerne blev ved ændringen af biblioteksloven i 2001 pålagt fra 2003 at udlåne musik i indspillet form. I den forbindelse blev toolbox’en etableret som en støtte til nystartede og uerfarne musikbibliotekarer. Jeg kan godt forstå, at kollegerne på de mindre biblioteker er glade for servicen, og det er rart, at ens arbejde påskønnes, men det er nu 9 år siden, musikken blev obligatorisk, og jeg synes godt man kan spørge, om ikke man rundt omkring har opnået den erfaring, der skal til for selv at fremfinde og læse anmeldelser på samme måde, som de mere erfarne musikbibliotekarer har gjort altid. Oven i købet har alle den mulighed, at de, for de fleste udgivelsers vedkommende, kan lytte til musikken på Myspace, inden de beslutter sig for køb. Det var ikke lige en mulighed i forrige århundrede. Og er det CB’ernes opgave at kompensere for, at tiden til materialevalget ikke prioriteres i de øvrige biblioteker? Næppe. CB’ernes forpligtelse til vejledning må ligge på et overordnet plan og ikke i det detaljerede materialevalg. Hvis ressourcerne var rigelige, var det i orden, men som den økonomiske situation ser ud nu, må der prioriteres.
Sammenligningen med lektørudtalelserne er lidt søgt, eftersom der kun sporadisk har været gjort forsøg med sådanne på musikområdet. Centralbibliotekerne assisterer jo heller ikke med bogvalget, selv om der langt fra er lektørudtalelser på alt.
Kollegerne i Odense kalder ordningen for billig, men den koster trods alt nogle timers arbejde, når man står for tur. Samtidig føler selv garvede musikbibliotekarer sig ikke bedre rustet til at vurdere den linde strøm af udgivelser fra Lady GaGa-wannabees og techno-afarter. CB- ressourcerne kan bruges langt bedre, når vi tænker på hvilke udfordringer, musikbiblioteks-arbejdet står over for i de kommende år.
Jeg ser det som langt mere alvorligt, at centralbibliotekernes musikudvalg er blevet nedlagt. Det var måske ikke sket, hvis det eksisterende udvalg havde formået at tænke mere strategisk fremadrettet og visionært i stedet for at hænge fast i det eksisterende. Lige så alvorligt mener jeg, det er, at Musiksektionen på Statsbiblioteket er nedlagt. Dermed er der ingen på nationalt plan, der kæmper for musikformidlingen.
For der er et åbenlyst behov for at tænke visionært, strategisk og fremadrettet og allerede nu begynde at gentænke musikformidlingen i bibliotekerne, hvis musikken skal være et aktivt medie i landets biblioteker. Vi står over for en udvikling, hvor fysiske medier er i gang med at blive udfaset. Musikbranchens egne topfolk giver en sådan udmelding. Derfor er vi i høj grad nødt til at drøfte, hvordan de eksisterende fysiske samlinger og de kommende digitale platforme skal spille sammen, så bibliotekerne også i fremtiden kan stå stærkt på musikformidlingsområdet. Fremtiden er digital, og en god del af nutiden, og det er vi nødt til at forholde os til, hvis ikke musikbibliotekerne skal blive cd/LP-museer for nichebrugere.
Nb: jeg gør opmærksom på, at ovenstående er et udtryk for mine personlige synspunkter, og at de ikke er udtryk for Aalborg Bibliotekernes holdning.

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
02 feb 2012 08:57 #596 af jakobwandam
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Hermed en kommentar fra en tidligere musikbibliotekar, som heller ikke taler på vegne af sin arbejdsgiver, men som tidligere materialevalgsvejleder og redaktionsmedlem på BibZoom:

Materialevalgsvejledningen handler ikke om evnen til at læse anmeldelser – CB’ernes ratings og kommentarer vedrører biblioteksrelevans og baggrundsviden. Anmeldelser er selvfølgelig en del heraf, men mindst lige så meget drejer det sig om efterspørgslen på enkelte udøvere, genrer og subgenrer, kunstnernes historie og materialernes historik, aktuelle og mindre aktuelle tendenser og bølger, regionale forskelle, de enkelte fysiske materialers holdbarhed og biblioteksegnethed samt den biografiske, bibliografiske og diskografiske specialviden, som netop musikbibliotekarerne har uddannelsen og erfaringen til at besidde. Det kan godt være, at der er gået ni år, men de mindre biblioteker har stadigvæk ikke bibliotekarer ansat, hvis job det er at beskæftige sig med og dermed orientere sig i musik på fuld tid. Det har centralbibliotekerne. Så kan man diskutere prioritering af materialevalget rundt omkring, men det er nu engang musikafdelingerne, der har musikbibliotekarer. Og jo, det er faktisk CB’ernes musikbibliotekarers job at orientere sig også i ”den linde strøm af udgivelser fra Lady GaGa-wannabees [sic] og techno-afarter.” Men det er klart, at centralbibliotekerne får et problem med at leve op til deres forpligtelser, hvis deres medarbejdere føler sig for garvede til at orientere sig i den aktuelle musik. Eller hvis medarbejderne tror, at man kan blot kan lytte til den klassiske musik på MySpace.

Nu ved vi ikke, hvor mange timer den enkelte CB-musikbibliotekar har spenderet, når han hver femte uge har deltaget i materialevalgsvejledningen, men mon ikke hans arbejdsgiver burde se det som en god investering, at han fik sat sig ind i den musik, han skal kunne vejlede sine lånere i og rådgive sin regions biblioteker om? Og mon ikke de samtidig burde glæde sig over, at staten betalte hans tid? Man skal jo ikke glemme, at det er staten, der afholder udgifterne til centralbiblioteksvirksomheden. Og i den forbindelse er det da også værd at se på, hvad centralbibliotekerne vil sætte i stedet for den rådgivning, som Toolbox-arbejdet udgjorde. Især når Erling Lykke samtidig varsler en udfasning af de fysiske materialer. Hvordan vil man udføre sin af staten betalte overbygningsfunktion? Med en betalingsservice, som mange af landets biblioteker ikke har adgang til?

Centralbibliotekernes musikudvalg blev ikke nedlagt, fordi det ikke formåede at tænke fremadrettet og visionært. Udvalget blev nedlagt, fordi det modsatte sig en strategi, hvor man hovedløst bomber bibliotekerne mange årtier tilbage med en insisteren på at fjerne så essentielle formidlingsværktøjer som kvalificerede metadata og selektion. CB-cheferne ønskede musikbibliotekarernes samtykke til at erklære selektionen for uvæsentlig og dermed bane vejen for udlicitering af materialevalget, først af de fysiske materialer til leverandørerne, siden i endnu mere altdominerende grad til Basepoint Media og pladeselskaberne, som bestemmer, hvad der skal indgå i BibZoom. Således sikrer man sig, at ingen dertil uddannede beskæftiger sig med den selektion, som ellers er påkrævet i biblioteksloven. Og ja, det lovkrav gælder eksplicit også internetkilder.

Fremtiden er nok digital (det er cd’en nu i øvrigt også), men hvis bibliotekerne skal have nogen som helst berettigelse, må vi forholde os bibliotekarisk til de materialer (fysiske såvel som netbårne), vi stiller til rådighed. Hvis vi blot stiller en tilfældig masse (udvalgt af Basepoint Media og deres samarbejdspartnere) af musik til rådighed, er vi allerede med rette udkonkurreret af TDC Play, Wimp og Spotify, som de facto også er gratis og væsentligt mere brugervenlige. Vil vi derimod leve op til vores faglighed og vores lovbestemte pligt, og samtidig give lånerne noget, de ikke kan få andre steder, må vi for det første fastholde et kvalificeret udvalg, hvilket kræver fagligt begrundet selektion, og for det andet sørge for, at musikken kan genfindes, hvilket kræver kvalificerede metadata og materialekendskab.

Nedlæggelsen af materialevalgsvejledningen – og af musikudvalget - er et signalpolitisk træk fra CB-side, der skal vise, at musik ikke længere er noget, man behøver forholde sig professionelt til. Herved vil man legitimere den fagligt skandaløse håndtering, man giver musikken i BibZoom. Det er begrædeligt for alle landets musikindkøbere, som nu selv skal finde tid til at udføre det arbejde, som CB’erne hidtil har udført på statens regning. Men det bliver først og fremmest lånerne, som betaler prisen.

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
02 feb 2012 12:18 #597 af Lisbeth Ringsholt
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Jeg er meget enig i Jakob's udtalelser - og de fleste af de øvrige, naturligvis! Selv som gammel garvet musikbibliotekar har Toolbox'en givet mig en masse baggrundsviden og opmærksomhed på titler, som ellers nok var gået min næse forbi. Mine noget yngre kolleger bruger Toolbox'en meget, og jeg kan da godt bekymre mig voldsomt for al den tid, vi nu kommer til at bruge hver især på at finde de vises sten ud af bunken. Især med de skrumpende budgetter som vi vel alle slås med.
Prøv lige at foreslå en bog-bibliotekar at nedlægge lektørudtalelserne!

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
02 feb 2012 13:58 #598 af AnjaLyngby
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Jeg undrer mig også over at så mange musikrelaterede tjenester kan blive lukket ned uden videre. Det virker nogle gange som om, folkebibliotekerne er ved at blive afviklet – indefra. Hvem har fundet på den ”fantastiske” idé?

Der tegner sig generelt et temmelig nedslående billede af musikkens plads og prioritering på danske biblioteker. Musikundervisningen i skolerne nedprioriteres også. Fuldstændig paradoksalt og i direkte modstrid med nutidens massive musikforbrug.
Når man diskuterer musikkens plads på bibliotekerne, kommer det alt for ofte til udelukkende at handle om formater - f.eks. den uddøende CD vs. musik på nettet. Hvorfor er der ikke mere fokus på selve musikken, formidling, instrumentskoler, noder, lokale samarbejder m.m.? Og den værdi musikken har for mennesker.

MUFA vil også drøfte denne sag på næste møde.

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
02 feb 2012 15:00 #599 af Klaus Olsen
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Ja, det er en sørgelig og bekymrende tendens at fagligheden omkring musikken i de danske biblioteker ser ud til at være under afvikling.

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
06 feb 2012 15:05 - 06 feb 2012 15:06 #603 af AnjaLyngby
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Kære alle med holdninger til denne sag

På 'Del din viden' er det også muligt at debattere det indlæg kollegerne fra Odense Musikbibliotek er kommet med.

perspektiv.bf.dk/da/Del-Din-Viden/Artikl...fToolboxVejledningen

Dér er måske større synlighed i forhold til andre kolleger, chefer m.fl.
Last edit: 06 feb 2012 15:06 by AnjaLyngby.

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
07 feb 2012 09:40 #604 af tfo
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Vi har fulgt debatten, og vi vil gerne føje til:
Det er også med beklagelse, at vi erfarer, at Musiktoolboxens materialevalgsvejledning nedlægges. Den er en god hjælp til en hurtig orientering om musikudgivelser sat ind i en bibliotekssammenhæng. Det er ikke fordi vi ikke kan vælge selv, men fordi vi ikke skal vælge selv.

I Aarhus er alt materialevalget lagt ud eksternt, og på musik er det lagt i hænderne på vores leverandør (ikke biblioteksfolk). Vi har opfordret til, at de skæver til Toolboxen for netop at få en biblioteksmæssig vinkel på udvælgelsen af de fysiske medier, som vi trods alt stadig køber. Dette behov gælder ikke mindst de klassiske titler.

For de kolleger, der ikke længere har fingrene i materien, er Musiktoolboxen også en nem og rationel metode til at holde sig lidt orienteret. At tro at vi selv kan følge alle genrer ad andre kanaler er mere ønsketænkning end realistisk, når vi ser på vores hverdag, så det er altså ikke kun mindre biblioteker, der har glæde af det arbejde, musikkolleger på CB’erne laver for os!

I øvrigt tilslutter vi os mange af de tidligere betragtninger om den manglende fokus på musik i alle former som et væsentligt element i bibliotekers og menneskers liv.

Maria Sofie Rousing
Mediekonsulent

Mette Kirkegaard Jensen
Tove Fonager

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
08 feb 2012 11:25 #605 af Erdu
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Lige et pip fra en gammel rotte..

Dengang vejledningen og ratingen var noget nyt, indgik det i overbygningsbibliotekernes forpligtelser over for "mindre" biblioteker i deres område at yde støtte til disse, bl.a. med hjælp til materialeindkøb på fonogramområdet, som for nogle var et helt nyt eller relativt nyt begreb. Min arbejdsplads Frederiksberg var et af overbygningsbibliotekerne, og dermed indgik jeg også i en turnus, hvor man hver 5. uge forsøgte at vurdere og kommentere de tilbudte titler. For mit vedkommende en del af det klassiske repertoire.
Netop den klassiske musik har trange kår i dagens Danmark. Der er ikke ret mange fysiske butikker, hvor du kan købe klassisk musik, og i så fald kun standardrepertoiret.
Alene det kan medføre en musikalsk skævhed i bibliotekerne, som jo gerne skulle supplere det, der ellers tilbydes.
Derfor er der en forpligtelse hos de personer, der vælger ud til det centrale materialevalgstilbud, men så sandelig også til at købe det rigtige og måske især købe ud over dette.
Jeg eksperimenterede meget med mine kommentarer til ratings, men endte med at lave dem som en slags købsvejledning med henvisning til supplerende anmeldelser eller udblik til, om man skulle købe "den syvende indspilning af et værk" eller hellere finde noget andet.
Men det betød samtidig, at jeg også selv fik et større overblik over, hvad der fandtes af indspilninger - eller af mangler, og det er vel ingen skade til? Selv om man som overbygningsbibliotekar skal/bør bruge ekstra tid på at servicere andre, er det da også en prisværdig indsats at yde. Og så er det vel ingen skade til, hvis man tilmed selv bliver klogere af det. Hvis man ikke bliver klogere af det, ja, så er det vel ikke særlig tidskrævende at skrive noget ned, man ved i forvejen.
Jeg kan i princippet være ligeglad nu, hvor jeg er gået på pension, men jeg mener, bibliotekerne stadigvæk bør have et så varieret udvalg og så meget samlet viden som muligt, og det gælder vel, uanset hvilke retningslinjer man finder på at adminstrere efter. Men et af problemerne er, at der nok blive færre og færre til at vælge det og dermed mere og mere automatik.
Derfor kære overbygning: brug jeres ressourcer og den ekstra tid på at gøre både jer og jeres kolleger klogere - i stedet for at man skal gøre arbejdet rundt om i mange bibliotekssystemer. I er trods alt ikke "på" hver uge.
:kiss:
Erling Dujardin

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
14 feb 2012 20:47 #614 af jakobwandam
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Til de mange (herunder materialevalgsvejlederne selv), som kun har hørt om nedlæggelsen her på Musiklisten og/eller i Toolboxen, viderebringer jeg hermed den meddelelse, som skal være sendt ud til alle jeres biblioteksledere. Den er blevet mig venligt tilvejebragt af Roskildes biblioteksleder Mogens Vestergaard (jeg havde bedt om referatet fra det CB-ledermøde, hvor beslutningen blev truffet, men det hævdes at være undtaget fra Lov om offentlighed i forvaltningen):

”Kære kollegaer

Centralbibliotekerne oplever et behov for at gøre en indsats omkring netmedierne bredt og opretter derfor et nyt CB-netværk for Netmedier.

Netværkets opgave bliver at varetage formidling, kompetenceudvikling og rådgivningsopgaver vedr. netmedier inden for rammerne af de respektive centralbibliotekskontrakter.

Netværket skal:

1. understøtte folkebibliotekernes markedsføring og formidling af netmedier over for slutbrugerne
2. understøtte kompetenceudviklingen i folkebibliotekerne i forhold til netmedier
3. følge og understøtte relevante udviklingsprojekter og initiativer vedr. netmedier indenfor sektoren såvel som udenfor
4. sikre videndeling vedr. netmedier til gavn for folkebibliotekssektoren

Som en konsekvens heraf nedlægges Musiknetværket og musikratingen fra 1. februar 2012. Det særlige fokus som har været på musikområdet flyttes således fra fastformsmedierne over på netmedierne generelt, bl.a. Bibzoom, eReolen og Filmstriben.”

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
14 feb 2012 20:51 #615 af jakobwandam
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Og hermed mine egne kommentarer, som jeg igen skal pointere, er udtryk for min egen holdning som fagperson og ikke siges på vegne af min arbejdsgiver:

Meddelelsen taler sit tydelig sprog, og mindre ambitiøse for musikformidlingen kunne centralbibliotekerne næppe have været. Det første, man bemærker, er, at ordet ”musik” er støvsuget bort fra det nye netværks opgaver. Selv om musikfaggruppen og ratingen nedlægges som konsekvens af det nye netværks oprettelse (en mærkværdig påstand – hvorfor er det en konsekvens?), må netværket altså ikke – modsat den nu nedlagte musikfaggruppe - tænke musikformidlingen ind i nogen tværmedial sammenhæng.

Tværtimod er det bemærkelsesværdigt, at musikfaggruppen kritiseres for at knytte sin virksomhed for tæt til ét medie (cd’en), hvorefter man erstatter gruppen med et netværk, hvis eksistens pr. definition alene er berettiget af ét medie: netmediet!

Centralbibliotekerne vælger altså med andre ord at forpligte sig til at samarbejde og rådgive om form (og i musiksammenhæng kun én form), mens indholdet af, hvad man formidler, fremdeles er sekundært. Hvilket sjovt nok også kunne være BibZooms motto.

Så det er altså den ambition, centralbibliotekerne har for musikformidlingen nu: en licens til BibZoom. Mere ensporet kan det vel ikke blive? Og med BibZooms ovennævnte parodiske udgave af et biblioteksprodukt in mente kan det kun karakteriseres som et fagligt og servicemæssigt selvmord.

Hvor er det trist, at bibliotekernes professionelle musikformidling skal afvikles, ikke på grund af økonomi eller ændret låneradfærd, men som offer for det ukritiske ideologiske korstog, som CB-lederne fører for netmediet. Er det ikke på tide, at bibliotekerne begynder at betragte såvel fysiske som netbårne materialer fra en biblioteksfaglig vinkel, så vi også i fremtiden kan give vores brugere et professionelt tilbud, der skiller sig ud fra, hvad de kan finde så mange andre steder?

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
07 mar 2012 13:25 #633 af ollar
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Allerede nu , er det tydeligt, at vejledningen er svær at undvære. Det var et supergodt redskab for os i de mindre biblioteker. Nogen burde skamme sig!

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
25 mar 2012 20:56 #650 af Katrine Nordland
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Jeg vil lige henvise til den fornyede debat om emnet på Perspektivs hjemmeside i kølvandet på sidste uges nyhedsbrev: perspektiv.bf.dk/Nyheder_BPR/2012/Centra...ekerneDropperToolbox

Det er vist ikke nødvendigt at pointere, hvad jeg mener om den sag...

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
15 jun 2012 14:18 #706 af Emilie Wieth-Knudsen
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Så er der kommet et svar på DMBF og MUFAs udtalelse sendt til CB-cheferne m.fl. Se her: centralbibliotek.dk/nyheder/nedl%C3%A6gg...toolbox-vejledningen

Vores udtalelse kan ses her: perspektiv.bf.dk/Del-Din-Viden/Artikler/...ejledningenUdtalelse

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Tid til at oprette siden: 0.165 sekunder
Vores hjemmeside bruger cookies for at visse funktioner virker. Du kan læse mere på linket.