× Generelle diskussioner og spørgsmål omkring materialepleje, kompetenceudvikling og andet der vedrører musikbibliotekarens faglighed

BibZoom debat

Mere
16 feb 2011 16:04 #352 af kasperhagel
COM_KUNENA_MESSAGE_CREATED_NEW
I november udsendte DMBF en udtalelse om BibZoom's tilstand. På baggrund af den mødtes repræsentanter fra BibZoom og DMBF for at diskutere problemerne fremhævet heri, og for at åbne op for samarbejde. Som flere måske har set kan referatet af mødet bl.a. ses her (det kan også læses på dmbf.nu ).

Med udgangspunkt i referatet vil DMBF på MusikListen gerne starte en åben debat om BibZooms tilstand, hvor 'kunderne' (læs de danske folkebiblioteker) har mulighed for at komme med ytringer og forbedringsønsker til BibZoom. Er BibZoom den digitale musikdistributionsplatform vi øsnker os?

Et af de punkter vi gerne vil høre andres mening om, er søgemulighederne i BibZoom. DMBF synes de er utilstrækkelige - det er meget svært at fremfinde specielt klassiske musik pga. den ringe katalogisering. Er det bare os i DMBF der synes at BibZoom som biblioteksservice bør have en bedre kvalitet i søgemulighederne?

Ved tilmeldingen til BibZoom for 2011 valgte nogle biblioteker ikke at tilmelde sig. Hvilke bevæggrundene er der herfor?

Vi ser frem til at høre din mening og ser frem til en konstruktiv debat om bibliotekernes digitale musik tilbud!DMBF's bestyrelse

Bilag Referat___mde_med_DMBF_og_BibZoom_dec.pdf ikke fundet

Bilag:

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
21 feb 2011 13:21 - 21 feb 2011 13:42 #354 af Niels Mark
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Hej Kasper
Tak for dit oplæg til debat.
Det er en god ide at drøfte og evaluere på bibliotekernes online-tilbud.
Jeg har dog lige kommentarer til et par af de spørgsmål, som du lægger op til.

Du fremhæver bl.a. søgeproblematikken i dit indlæg. Jeg er helt enig med dig i, at det ville være optimalt med tilsvarende søgesystemer som dem vi finder i f.eks. Bibliotek.dk. Men det er desværre ikke teknisk muligt at integrere søgeteknikkerne fra de traditionelle formidlingstunge bibliotekssystemer fra Bibliotek.dk til BibZoom.dk. De informationer som anvendes i BibZoom.dk er data som hentes fra pladeselskaber og metadata-steder på Internet. Og katalogiseringsdybden på sådanne poster vil aldrig kunne måle sig med det (fremragende) informationssystem som det danske biblioteksvæsen har udviklet. Uniforme titler og andre former for raffinerede søgeteknikker er systemer der er udviklet på baggrund mange års katalogiseringsarbejde fra både DBC og katalogiseringsafdelinger på de danske folkebiblioteker. Som vi drøftede på mødet mellem DMBF og BibZoom.dk kunne det bestemt være ønskeligt med metadata på samme niveau som Bibliotek.dk, men det kræver jf. ovenstående store økonomiske ressourcer. Disse øgede ressourcer skulle i givet tilfælde hentes fra de bidragende bibliotekerne via en øget betaling. Dermed er søgeproblematikken et spørgsmål om økonomiske prioriteringer for bibliotekerne.

I indlægget stiller du også spørgsmålet "Er BibZoom den digitale musikdistributionplatform vi ønsker os?".
Jeg tror det er vigtigt at holde sig for øje at det at udskifte musikdistributionsplatform er en større proces. Der foreligger selvsagt et stort arbejde i udviklingen af en sådan platform. Alene rettighedsområdet danner grundlag for en en lang udviklingsproces, og her mener jeg at de rettighedsaftaler som ligger til grund for BibZoom.dk-platformen er yderst favorable:
Eksempel: I Herlev Kommune betaler vi 100.000 kr for at give vores 30.000 borgere fri adgang til musik, podcasts, Bollywood-film, artikler m.m. på BibZoom.dk. Skulle vi skaffe borgerne tilsvarende adgang til Spotify ville det koste 35 millioner kr på årsbasis alene for at give adgang til musik. Dermed en besparelse i vores favør på godt og vel 97%.
At DRM-styring er en del af betingelsen for en sådan løsning for bibliotekerne må anses som en naturlig konsekvens...

Endelig efterspørger du i indlægget bevæggrunde for de relativt få folkebiblioteker, der valgte at fravælge BibZoom.dk.
Man kan også vende den om og konstatere at BibZoom.dk er den eneste service der aktivt er tilvalgt af 92 danske kommuner samt Grønland & Færøerne ligesom BibZoom.dk står for over 60% af alle digitale downloads fra samtlige danske folkebibliotekskunder.

Jeg mener at vi kommer længere i debatten, ved at drøfte, hvordan vi kan udvikle BibZooom.dk i den retning som vi ønsker det. Eksempelvis mener jeg at en af vores allerstærkeste sider som biblioteksfolk er vores bibliotekariske viden der både kan formidles via direkte "bibliotekar til bruger"-ekspedition, men som også fortjener at nå bredt ud til offentligheden. Og her er BibZoom.dk med sine mere end 120.000 besøgende hver måned jo et oplagt sted at formidle viden til vores brugere. Og viden behøver ikke kun at komme fra biblioteksverdenen selv.
Et af redaktionens indsatsområder for 2011, er at afsøge kvalitetsbaserede informationsportaler og indgå samarbejder med dem som kan styrke kvalitetsniveauet på BibZoom.dk. Vi har allerede fået rigtig gode forslag til nye samarbejdspartnere fra indlæg her på Musiklisten og vi vil gerne have flere.

Det er væsentligt at holde sig for øje at BibZoom.dk åbnede for mindre end otte måneder siden og at optimeringen af sitet er en fortløbende proces. Samtidig er det vigtigt at understrege at BibZoom.dk udvikles bedst muligt gennem en fælles indsats og input fra flest mulige bibliotekarer.
Derfor er jeg glad for at du åbner for debatten, Kasper!

Mvh
Niels Mark
Ansv. redaktør på BibZoom.dk

NB! I øvrigt kommer der i løbet af 2011 et debatindlæg fra Bibzoom.dk om metadata - hvorfor de ser ud som de gør - og hvorfor det ikke er gratis at få dem ændret fra det nuværende system til et metadata-system som Bibliotek.dk's.
Last edit: 21 feb 2011 13:42 by Niels Mark.

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
21 feb 2011 14:15 #355 af Søren Svane
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Hej Kasper

Det er en meget relevant diskussion, du lægger op til, men dermed ikke sagt den er nem. Holstebro Bibliotek var et ud af knap et par håndfulde biblioteker, der valgte ikke at abonnere på BibZoom i 2011, på trods af at BibZoom repræsenterer den eneste vægtige satsning fra biblioteksside på at lave et digitalt musktilbud. Det gjorde vi ikke, fordi vi var i tvivl om, hvorvidt vores brugere går digitalt. Der er absolut ingen tvivl om, at det er den vej de går. Desværre går de bare ikke ind på BibZoom, når de skal have dækket deres digitale musikbehov. Der var ingen proportionalitet mellem antal unikke brugere (ca. 90/måned ~ 3 promille af vores borgere) og prisen på tjenesten. Det ville være ok for en nystartet tjeneste, men BibZoom har mere end 10 år på bagen.

Det sætter gang i nogen tanker om, hvordan BibZoom egentlig vil se ud uden downlån/streaming-delen? Hvad vil det koste bibliotekerne at abonnere på et BibZoom, der ikke inkluderer udgifter til KODA for disse to ydelser? Disse to ydelser er nemlig de dele, som vi ikke bare har konkurrence på, men også må se os overhalet af. NetMusik var oprindeligt et foregangsprojekt, der virkelig var forud sin tid, men som nu må se sig slået.
I sommeren 2010 hed det sig i BibZooms strategi, at ”Content is King”. I dag er dette content (den digitale musik) noget, som Spotify har fået en aftale på, de kan forære væk til brugerne – også herhjemme. Det har dermed mistet sin kraft af unikt salgsargument. Er det derfor på tide, vi ligesom Nokia vælger at acceptere, at vores tjeneste aldrig kommer til at kunne konkurrere om brugernes opmærksomhed? Skal vi i stedet søge en (eller flere) partner(e), som kan løfte den del, vi er blevet overhalet på? Vi kunne måske i stedet tage udgangspunkt i alt det, som BibZoom også rummer, og som ingen andre har i en bedre udgave? Eksempelvis den redaktionelle strategi.

Det er i hvert fald vanskeligt at se en fortsat satsning på flere og flere tracks (med pålagt karenstid) som andet end en farlig blindgyde at satse butikken på for bibliotekerne. I særdeleshed når det er tracks, man også finder på de sider, der allerede har overhalet os på content og convenience-fronten.

Vi har brug for at tænke i nye baner. Det bliver ikke nemt, men alternativet er endnu mere skræmmende for vores placering som kulturbærende væsen i det danske samfund.

Søren Svane Hansen, udviklingskonsulent og
Morten Møller Andreasen, musikbibliotekar,
Holstebro Bibliotek.

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
21 feb 2011 16:12 - 21 feb 2011 16:13 #356 af Annette Pedersen
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Jeg er en af dem, som er til klassisk musik, og som i den grad savner en bedre søgefunktion.
Jeg er godt klar over, at det i bibzoom er teknisk men ikke økonomisk muligt at få den optimale søgemulighed.
Men dermed ikke sagt, at man ikke burde kunne gøre det noget bedre. For mig at se, er der især to ting der mangler, bedre søgefunktion og en oversigt over hvad basen rummer.

Så giv os et komplet navneregister, så man kan se, hvilke musikere/komponister/forfattere man kan finde noget af.
En oversigt over de pladeforlag, der findes cd'er af i Bibzoom. Mange pladeforlag har en meget klar musikprofil, og det vil øge muligheden for at græsse efter musik man kan lide.
Gør det muligt at man kan vælge en kategori eller et navn fra registeret (delbase) og så kombinere det med en fritekstsøgning.

mvh
Annette Pedersen
bibliotekar
Aabenraa Bibliotek
Last edit: 21 feb 2011 16:13 by Annette Pedersen.

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
21 feb 2011 17:09 - 21 feb 2011 18:39 #357 af Niels Mark
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Hej Søren og Morten
Jeg er glad for at I anser redaktionens arbejde som en vigtig strategisk del af BibZoom.dk. Det er jeg selvfølgelig helt enig i.

Når det er sagt mener jeg ligeledes at onlinemusikken er essentiel for formidlingskvaliteten på BibZoom.dk. Den fundamentale forskel på BibZoom.dk og andre musiktjenester (herunder Spotify), er kombinationen af online-musik med tekstbaseret formidling, eksempelvis det at der i artiklerne refereres direkte til relevant musik (via links), således at musikken kan høres (gratis) imens man læser artiklen. Jeg mener denne kobling af tekst og onlinemusik er en helt afgørende forskel mellem Netmusik.dk og BibZoom.dk. Af samme grund mener jeg at BibZoom.dk bør betragtes som en ny musiktjeneste, og ikke som den ti år gamle forlængelse af Netmusik.dk.

Set i lyset af den generelle udvikling i musikbranchen, er det uden tvivl vigtigt at bibliotekerne følger med udviklingen fra fastforms- til onlineformat. Måler man f.eks. det samlede brug af musik på Herlev-Bibliotekerne, udgør brugen af online-musik fra BibZoom i dag en trediedel i forhold til brugen af fastformsmusik, og der hersker ingen tvivl om at denne udvikling vil fortsætte.

For at vende tilbage til sammenligningen mellem Spotify og BibZoom.dk, er der en anden væsentlig forskel: BibZoom.dk er en gratis musiktjeneste for brugerne og det er langt fra alle internetbrugere der er klar til at lægge en månedlig licensbetaling for at få adgang til musik.

I forhold til at øge antallet af unikke brugere, handler det i høj grad om at formidle online-tjenesterne aktivt over for brugerne. Bibliotekerne i Aalborg og Roskilde er gode eksempler på hvordan antal unikke brugere kan øges markant ved at gøre en indsats for at formidle tjenesten til brugerne. Der kræves en stor indsats fra de enkelte biblioteker, både i forhold til at gøre brugerne opmærksomme på tilbuddet, men i høj grad også ved at bidrage med viden til brugerne. Skriver man f.eks. tekster om musik på bibliotekets hjemmeside eller på sin blog, er det oplagt at udgive den på BibZoom også.

Inden længe vil redaktionen komme med forslag til konkrete måder at bidrage med indhold til BibZoom.dk på.

Mh
Niels
Ansv. Redaktør v. BibZoom.dk
Last edit: 21 feb 2011 18:39 by Niels Mark.

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
23 feb 2011 10:43 #363 af kasperhagel
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Kære Niels mfl.!

Godt at mange tager stilling til bibliotekernes digitale musiktilbud, BibZoom. Det er vigtigt med en åben debat. Først og fremmest skal det understreges, at indlægget er udtryk for DMBF's bestyrelses holdning, ikke kun min egen.

DMBF er enige i, at det bl.a. er det redaktionelle indhold, der differentierer BibZoom fra sammenlignelige tilbud - det er bestemt den rigtige vej frem. Det bliver spændende at høre mere om udspillet, om hvordan landets musikbibliotekarer kan bidrage med indhold. DMBF er som sådan ikke modstandere af BibZoom. Bestyrelsen ønsker blot at BiBZoom har en bedre kvalitet. Derfor denne debat.

Kan vi gå på kompromis med bibliotekernes faglighed på online platforme? Som du siger benytter brugerne i stigende grad musikken i digital form. Derfor skal den samme kvalitet, som brugerne kender fra det fysiske bibliotek gennemsyre online tilbuddene. Dvs. hjælp til at finde musik, de ikke selv kan finde (gode søgemuligheder) og inspiration og viden om musikken (artikler/nyheder). Det tyder på at den redaktionelle del er godt på vej og realiserbar. Mht. søgeproblematikken, må det være et indsatsområde der prioriteres højt, hvis BibZoom skal tilbyde noget unikt som kommercielle online musik tilbud som Spotify og Grooveshark ikke kan.

I bestyrelsen er vi bestemt enige i at der skal fokus på hvordan BibZoom udvikles i den retning vi ønsker os. Det er formålet med debattten. Og selvfølgelig skal der også fokuseres på succeserne. Der er trods alt fortsat stor opbakning til BibZoom. Men det er relevant at høre hvilke aspekter der får 'kunder' til at bakke ud og fravælge produktet? Det må tages som et tegn på, at produktet ikke lever op til forventningerne. For at udbedre fejlene må de frem i lyset og ikke ignoreres. Det er derfor vi synes det vil berige debatten at høre udtalelser fra biblioteker der har fravalgt BibZoom. Og tak for de gode konstruktive indlæg der indtil videre er kommet herom.

/DMBF

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
24 feb 2011 10:40 #365 af erbepe
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Det er umuligt med, men det går ikke uden. Sådan har jeg det nok lidt med bibzoom, hvor jeg som alle andre savner de ekstremt gode søgemuligheder, man er blevet forvænt med via de danske bibliotekssystemer. Så hvis det danske biblioteksvæsen kunne "sælge" denne berigelse til de store udenlandske databaser, der trækkes på, var meget nået, men det er vel en utopisk tanke?

Men dér hvor jeg ser bibzooms fremtidige styrke er i den musikformidlende kobling, hvor vi i samarbejde med hele det danske musikliv har en mulighed for at skille os ud.

Det kræver selvfølgelig volumen, ikke bare på musiktrack-siden, men også fra mange mange flere musikbibliotekarer, der tager bibzoom-formidler-rollen på sig.

Og så selvfølgelig endnu mere vækst, når det gælder vores brugertal. Og her nytter det ikke med halvforkølede hyldesvirpere, skrotegnede skærmviskere og badges, der i størrelse nærmer sig forsvindingspunktet. Helsides-annoncer i Gaffa og Søndagsavisen om jeg må be', og hvorfor ikke en lille beskeden, men sjov biografreklame?
En anden idé var måske trykkeklare udgaver af bibzooms forskellige hitlister på en ugentlig basis, som de lokale biblioteker kunne tilbyde de lokale ugeaviser = gratis bibzoom-reklame.

Tidligere har jeg efterlyst direkte linkning til bibzoom streams, det gør jeg stadig.

På et tidspunkt blev vi stillet applikationer til IPhone og Android i udsigt, er de aflyst?

Og derudover skal der selvfølgelig læres af "konkurrenterne", hvad angår funktionaliteter. Jeg fornemmer Grooveshark og WiMP som væsentlig hurtigere end bibzoom, uden dog at have haft stopuret fremme. Fart og volumen er ikke alt, men "nice to have".

Og tilbage til formidlingen: Danmarks bedste musikspørgehjørne bør selvfølgelig være at finde på bibzoom.dk.Det må vi også lige ha' opfundet....

mvh.
René Boye Pedersen
Koldingbibliotekerne

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
24 feb 2011 17:05 - 24 feb 2011 18:37 #368 af Niels Mark
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Hej René og Kasper / DMBF

Allerførst til dig, René:
Tak for dit indlæg med nogle rigtig gode og konstruktive forslag.
Jeg er helt enig med dig i, at samarbejde med eksterne interessenter fra kulturlivet er en meget vigtig brik for BibZoom.dk. Det betragtes også som et centralt indsatsområde i redaktionen og derfor et område vi løbende arbejder på at udvide.
Alene siden nytår har vi været i dialog med spændende steder som Palles Gavebod (musikredaktionen), Litteratursiden.dk, “Klassisk : Magasinet For Musikelskere”, Musikmagasinet Geiger og Radio Jazz om mulige samarbejder. Og flere potentielle samarbejdspartnere vil blive kontaktet i nær fremtid.

Kontakten til “Radio Jazz” er i øvrigt resultatet af et forslag der kom her fra Musiklisten. Det var Åge Hedley Petersen fra Fredensborg Bibliotekerne, der foreslog at vi skulle formidle nogle af de fremragende jazz-udsendelser fra Radio Jazz i form af podcasts på BibZoom.dk.

I dit indlæg, René, er der også nogle spændende forslag at arbejde videre med for redaktionen. Jeg synes bl.a. at din ide med “Danmarks bedste spørgehjørne” lyder rigtigt spændende. Musikbibliotekernes svar på “Biblioteksvagten”...
Det er en ide jeg vil arbejde videre med. En middelbar tanke er at de stillede spørgsmål fra spørgehjørnet kunne sendes videre her til “Musiklisten”, i tråd med øvrige spørgsmålsindlæg fra musikbibliotekarer. På den endelige besvarelse til pågældende bruger kunne det så være den kollega fra Musiklisten der har angivet det rigtige svar på spørgsmålet, der vil fremstå som spørgsmålsbesvarer over for brugeren.

Vedr. dit spørgmål om kompatibilitet i forhold til iPhone og Android er det desværre ikke noget der bliver aktuelt foreløbig. Sker der nyt i den sag, skal vi selvfølgelig nok informere jer herom.

Til allersidst til Kasper og DMBF:
Det er fint at I har lagt op til debatten her på Musiklisten.
Som også de ovenfor omtalte forslag fra René Boye Pedersen og Åge Hedley Petersen beviser, hersker der ingen tvivl om at “Musiklisten” er et stærkt samarbejdsredskab for musikbibliotekerne, både i forbindelse med debatter som denne her, men også i formidlingssammenhænge.

Jeg skal da heller ikke lægge skjul på at jeg anser Musiklisten som en yderst vigtig medspiller til at få udviklet BibZoom.dk til et sted der viser bibliotekernes styrke som formidlere. Der er ingen tvivl om, at det er den unikke bibliotekariske formidling der er nøglen til succes for BibZoom.dk, og her er den ekspertise som kan hentes her fra Musiklisten essentiel. Så tak for debatten!

Bedste hilsner
Niels Mark
Ansv. Redaktør v. BibZoom.dk
Last edit: 24 feb 2011 18:37 by Niels Mark.

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
25 feb 2011 13:34 #369 af Korsvejen
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
BibZoom har masser af problemer - og masser af muligheder.

Vi kommer aldrig til at konkurrere med de kommercielle produkter på download og streaming. Det skal være der, hvis prisen er til at betale for bibliotekerne, men vi kan ikke sælge BibZoom på det.

Så tænk helt om! Drop det nuværende lay-out og lad os få spot på musikformidlingen. Som BibZoom fremtræder nu, ligner den andre kommercielle nettjenester, men indholdet er utilstrækkeligt og søgemulighederne ringe, og den kan ikke bruges til de platforme, flertallet benytter.

BibZoom er en guldgrube af artikler om musikemner, som en lille gruppe flittige musikbibliotekarer har skrevet og stadig skriver, men der er ingen, der kan finde dem, for alt fremtræder sideordnet og uden muligheder for genfinding.

Det er fint, at der er bibliotekarer, der kan skrive gode artikler til BibZoom, men vi kan ikke løbe an på at skulle levere indhold selv i al fremtid. Til gengæld er der masser af stof at hente udefra og gode potentielle partnerskaber, jf. de forrige debatindlæg.

Bibliotekernes opgave er at formidle musikoplevelser og informationer om musik på en inspirerende måde. Det er det vi kan og her vi skal sætte ind. Så skal BibZoom nok få en lykkelig fremtid.

Marianne Ljungberg
Rudersdal Bibliotekerne

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
26 feb 2011 15:00 #370 af Thomas Tiedje
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Kære Niels.

Allerførst tak for dine grundige svar og store engagement med Bibzoom. Jeg ved sitet med dig har fået den helt rigtige redaktør - jeg kender dig jo ;) Det er spændende at høre om alle de visioner I i redaktionen har for Bibzoom, og du har helt ret når du skriver, at udviklingen af sitet er en fortløbende proces.

Trods alle de gode intentioner og argumenter, er det dog min klare fornemmelse, hvad jeg også læser af indlæggene her, at Bibzoom stadig lider under store strukturelle og formidlingsmæssige problemer: Det er svært at finde de rette artikler, søgemulighederne er mangelfulde, det er bøvlet at få musikken ned, layotet er kedeligt, markedsføringen er utilstrækkelig, hvor logger man ind? osv. osv.

Bibzoom (alene navnet :huh: ) fremstår efter otte måneder i luften bare stadig ikke særlig funky. Mit råd til dig og resten af redaktionen vil derfor være, at I gi'r den en ordentlig skalle mht. formidlingen: Få styr på forside og søgemuligheder, så Bibzoom kommer til at ligne et site lavet af musikbibliotekarer der brænder for musik og musikformidling, og ikke som nu, et inferiørt betalingssite som Payload. Sæt fart på udviklingen af de helt nødvendige apps til iPhone og Android. Lav nogle små, skøre biografspots. Få med andre ord rettet op på de basale mangler først, få det til at funke og funkle, og spred så det gode budskab på en forfriskende måde.

Så kan det være jeg frivilligt vil iføre mig et af de små lysegrønne badges, der ligger i skålen ved mit musikbibliotekarbord.


Gode hilsener
Thomas

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
28 mar 2011 13:42 #394 af kasperhagel
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Kære alle!

Debatten om BibZoom og bibliotekernes rolle som musikformidlere på nettet er stadigvæk i gang. Denne gang på Del Din Viden .

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
30 mar 2011 11:27 - 30 mar 2011 11:32 #399 af edu
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Bib-Zoom forbedringer

Jeg synes det må være helt oplagt for biblioteksvæsenet at skille sig ud fra de andre online-udbydere af musik på spidskompetencer, som personalet allerede er fortrolige med.
Som Jens Bang Petersen skriver i perspektiv.bf.dk (Del din viden), kunne det være katalogisering/registrering og baggrundsorientering om musikken. Desuden vil det være oplagt at kigge på den ældre danske musik i samarbejde med Statsbiblioteket. Den er der næppe den store kommercielle interesse for.

Har man overvejet også at samarbejde med Danmarks Radio omkring dette område? Man er i gang med at etablere et samarbejde omkring klassiske lytteklubber – så hvorfor ikke finde ud af, om disse to væsener kan hjælpe hinanden yderligere med musikformidling?

I ”gamle dage”, hvilket vil sige 1994, havde Karsten Vogel, DRs daværende diskotekschef, ambitiøse planer om offentlig tilgang til musik og musikoplysninger. Projektet, der gik under arbejdsnavnet DAMASK, blev aldrig realiseret. Men det involverede i sin yderste konsekvens et samarbejde mellem mange formidlere, herunder kulturministeriet. Jeg har stadig hans oprindelige projektbeskrivelse.

Men DAMASK eller ej – DR må stadig ligge inde med detaljerede registreringsoplysninger, så måske behøver man ikke opfinde den dybe tallerken igen. Og modsat mange udenlandske baser ligger der også oplysninger om danske udgivelser.

Fra projektbeskrivelsens brugersynsvinkel har jeg fisket:
HENVENDELSE: Bl.a. musikbiblioteket og DR’s Lytterservice
AIRPLAYOPLYSNINGER: Via PROP (DR’s rapporteringssystem) for musik afspillet i DR, svarende til Lytterservice.
FONOGRAMOPLYSNINGER: pladeidentifikation, den aktuelle indspilning og udgivelse. Disse informationer skulle hentes ind via diskotekets og evt. Statsbibliotekets databaser.

Baggrundsoplysningerne skulle hentes ind via MIC – det Musikinformationscenter, der blev nedlagt fra centralt hold som noget af det første musikkulturelle. Det er så her, musikbibliotekarerne kan vise deres force.

Jeg er ikke inde i detaljeringsgraden i diskotekets katalogiseringer, men ved, at den er på skæringsniveau. Man har da lov at håbe, at den i det mindste har fulgt de samme principper gennem årene, så man kan lære sig søgeteknikken – og måske? konvertere den til bibliotekssprog. Værd at undersøge for styregruppen.

Eller er tiden ikke inde til krævende brugere?

Erling Dujardin
Last edit: 30 mar 2011 11:32 by edu.

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Mere
30 mar 2011 11:33 #400 af edu
COM_KUNENA_MESSAGE_REPLIED_NEW
Bib-Zoom forbedringer

Jeg synes det må være helt oplagt for biblioteksvæsenet at skille sig ud fra de andre online-udbydere af musik på spidskompetencer, som personalet allerede er fortrolige med.
Som Jens Bang Petersen skriver i perspektiv.bf.dk (Del din viden), kunne det være katalogisering/registrering og baggrundsorientering om musikken. Desuden vil det være oplagt at kigge på den ældre danske musik i samarbejde med Statsbiblioteket. Den er der næppe den store kommercielle interesse for.

Har man overvejet også at samarbejde med Danmarks Radio omkring dette område? Man er i gang med at etablere et samarbejde omkring klassiske lytteklubber – så hvorfor ikke finde ud af, om disse to væsener kan hjælpe hinanden yderligere med musikformidling?

I ”gamle dage”, hvilket vil sige 1994, havde Karsten Vogel, DRs daværende diskotekschef, ambitiøse planer om offentlig tilgang til musik og musikoplysninger. Projektet, der gik under arbejdsnavnet DAMASK, blev aldrig realiseret. Men det involverede i sin yderste konsekvens et samarbejde mellem mange formidlere, herunder kulturministeriet. Jeg har stadig hans oprindelige projektbeskrivelse.

Men DAMASK eller ej – DR må stadig ligge inde med detaljerede registreringsoplysninger, så måske behøver man ikke opfinde den dybe tallerken igen. Og modsat mange udenlandske baser ligger der også oplysninger om danske udgivelser.

Fra projektbeskrivelsens brugersynsvinkel har jeg fisket:
HENVENDELSE: Bl.a. musikbiblioteket og DR’s Lytterservice
AIRPLAYOPLYSNINGER: Via PROP (DR’s rapporteringssytem) for musik afspillet i DR, svarende til Lytterservice.
FONOGRAMOPLYSNINGER: pladeidentifikation, den aktuelle indspilning og udgivelse. Disse informationer skulle hentes ind via diskotekets og evt. Statsbibliotekets databaser.

Baggrundsoplysningerne skulle hentes ind via MIC – det Musikinformationscenter, der blev nedlagt fra centralt hold som noget af det første musikkulturelle. Det er så her, musikbibliotekarerne kan vise deres force.

Jeg er ikke inde i detaljeringsgraden i diskotekets katalogiseringer, men ved, at den er på skæringsniveau. Man har da lov at håbe, at den i det mindste har fulgt de samme principper gennem årene, så man kan lære sig søgeteknikken – og måske? konvertere den til bibliotekssprog. Værd at undersøge for styregruppen.

Eller er tiden ikke inde til krævende brugere?

Erling Dujardin

Please Log på or Opret en konto to join the conversation.

Tid til at oprette siden: 0.158 sekunder
Vores hjemmeside bruger cookies for at visse funktioner virker. Du kan læse mere på linket.