Som medlem af Dansk Musikbiblioteksforening har du mulighed for også at være medlem af IAML

 

IAML - International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres, blev oprettet i 1951 og har medlemmer i 45 lande. 24 af disse lande har selvstændige nationale foreninger.

 

IAML's formål er:

  • at fremme og styrke samarbejdet inden for musikdokumentationsområdet
  • at fremme forståelsen for nødvendigheden af musikdokumentation
  • at støtte internationale projekter på området
  • at støtte tilgængeligheden af alle musikbærende materialer
  • at støtte udviklingen af internationale og nationale standarder.

 

Både institutioner og enkeltpersoner optages som medlemmer. De officielle sprog er engelsk, fransk og tysk.

 

IAML støtter sammen med IMS (International Musicological Society) fire internationale bibliografiske udgivelsesprojekter:

 

RISM (Répertoire international des sources musicales)

Fortegnelser over håndskrevne og trykte musikalier før 1800 (1850) og Directory of Music Research Libraries. 

http://www.rism.info

 

RILM (Répertoire international de littérature musicale)

Annoteret bibliografi, udgivet såvel i bogform som på CD-ROM og online.

http://www.rilm.org

 

RIdIM (Répertoire international d'iconographie musicale)

Dokumentation af billedmateriale, udgivet dels i et Newsletter, dels i årbogen Imago Musicae.

https://ridim.org

 

RIPM (Répertoire international de la presse musicale)

Index til fremtrædende musiktidsskrifter i 1800-tallet. Udgivet i bogform i en række bind.

http://www.ripm.org

 

IAML er medlem af paraplyorganisationerne IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) og IMC (International Music Council) og samarbejder med søsterorganisationerne IASA (International Association of Sound Archives) og IAMIC (International Association of Music Information Centres).

 

IAML tidsskrift

IAML udgiver tidsskriftet Fontes Artis Musicae som hvert kvartal udsendes til alle medlemmer.

 

Se endvidere IAML Newsletter her

 

IAML konference

Hvert år afholdes en international konference. Konferencerne er åbne for alle medlemmer.

Vores hjemmeside bruger cookies for at visse funktioner virker. Du kan læse mere på linket.