Af Anne Helle Jespersen
Forskningsbibliotekar i musik, Syddansk Universitetsbibliotek Bestyrelsesmedlem i Dansk Musikbiblioteksforening


Årets IAML-konference (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) blev holdt i Leipzig i Tyskland d. 22.-27. juli.

Den akademiske konference for musikbiblioteker, arkiver og dokumentationscentre samler både PhD’ere, forskere, arkivarer og biblioteksfolk, særligt fra forskningsbiblioteker. Fra Danmark deltog jeg sammen med forskningsbibliotekar Anne Ørbæk Jensen fra Det Kongelige Bibliotek og Thomas Holme, lektor i musikhistorie og musikalsk analyse på Aarhus Universitet.

Leipzig 1Det var stimulerende omgivelser at beskæftige sig med musik i, da henved 500 komponister i tidens løb har arbejdet i Leipzig som organister, komponister, kapelmestre og kantorer, bl.a. Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Felix Mendelssohn Bartholdy Richard Wagner, Edvard Grieg, Gustav Mahler. Derfor kan man i Leipzig også besøge sådan noget som Bach-arkivet, som bl.a. kan fremvise originale, smukt restaurerede noder fra Bach’s hånd.
      
Konferencen blev holdt på musikkonservatoriet ’Hochschule für Musik und Theater’ (HMT), hvor også den danske komponist Jacob Gade underviste i en årrække. Konservatoriet er en smuk bygning fra 1887, som i stil minder om det gamle musikkonservatorium i København eller Glyptoteket. Det ligger i kvarteret ’Musikviertel’, hvor gaderne har navne efter komponister og rummer et væld af interessante kultur- og uddannelsesinstitutioner som fx ’Galerie für Zeitgenössische Kunst’ og ’Hochschule für Grafik und Buchkunst’, blot for at nævne et par stykker.

Leipzig 2

Der var ca. 500 tilmeldte og ca. 35 oplæg hver dag fordelt på tre fysiske hovedlokationer: Koncertsalen samt et mindre lokale på HMT og et lækkert konferencerum på universitetsbiblioteket med plads til ca. 150 mennesker, som lå lige rundt om hjørnet.

Jeg præsenterede et paper om Special Collections fra Syddansk Universitetsbibliotek, hvor jeg er ansat som forskningsbibliotekar i musik, under overskriften ”Digitization of music as cultural heritage”. Den hvilede på fire hjørnesten: Special Collections, Digital Library, Musikalier i Herlufsholmsamlingen og Jazzsamlingerne.

Oplægget havde jeg lavet som en vekselvirkning mellem slides og mundtlig fremlæggelse, og så færdige præsentationsvideoer om de to særsamlinger af hver 6-7 minutters varighed – kreeret hjemmefra i PowerPoint med integrerede slides, speak, filmklip, musik/lydspor, fotoslideshow og fremvisning af fragment-digitaliseringer. Netop fordi deltagersammensætningen var så broget, stak oplæggene også i mange retninger. Foruden rent biblioteksfaglige, musikvidenskabelige og/eller musikhistoriske oplæg kom vi også omkring emner som bibliografiske projekter, online ressourcer og adgang, bevaring og digitalisering af musikarkiver, open data, katalogisering og metadata. Alt sammen nyttigt og relevant, men at samle konferencen lidt mere rent indholdsmæssigt og måske skabe bedre grobund for fælles debat, synes jeg, det kunne være en god idé at have nogle keynote speakers, nogle rigtige ”højdespringere”, som kunne belyse’ state of the art’ på nogle fokusområder, som på forhånd kunne vælges til årets konference.

Forslaget er taget videre til Dansk Musikbiblioteksforening (DMBF), som jo er den danske gren af IAML. I DMBF’s bestyrelse har vi netop fået specialkonsulent Anders Cato fra biblioteksenheden i Slots- og Kulturstyrelsen ind. Anders er nyvalgt ’general secretary’ i IAML’s bestyrelse.

Jeg kan anbefale alle at tage til IAML konference 14.-19. juli i Krakow, Polen.

Og så har jeg i øvrigt tænkt over en alternativ indholdsforståelse af akronymet IAML med andre ords forbogstaver:
I Am Music Lover

Leipzig 3   Leipzig 4


                      Leipzig 5   Leipzig 6
Vores hjemmeside bruger cookies for at visse funktioner virker. Du kan læse mere på linket.